محل
خراسان رضوی - مشهد

با سلام واگذاری پرورشگاه تخم با مساحت 1000متر. سالن با تجهیزات کامل اب، برق. گاز و تجهیزات گرمایی و سرمایی.دارای انبار غذا، اتاق ایزوله،اتاق نگهبان. با روزانه 1000 تخم 300 عدد نطفه دار و 700تا خوراکی. با فروش تضمینی تخم کبک 100%.حدود 2500 عدد کبک تخم گذار .مکان 2 میلیون رهن +700 اجاره قرارداد 5 ساله داریم. برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.با درامد ماهیانه 10الی 12 تومن. روزی 1000 عدد

کاربر وب پرند

عضو وب پرند از ۱۳۹۸/۰۷/۱۴