محل
فارس - شیراز

مینا ۲ ماهش هس از بچیگی دست خودم بوده عالی هس ۲کلمه حرف میزنه مینا بیا به فروش میرسد

کاربر وب پرند

عضو وب پرند از ۱۳۹۸/۰۷/۱۰