محل
همدان - همدان
قیمت
۱۵۰,۰۰۰

فروش ب صورت تکی و جزی جفت کهنه قیمتش فرق داره۱۵۰تا ۲۰۰ جوجه ۶۰ قناری کهنه با تخم جفت خورده کارداده

کاربر وب پرند

عضو وب پرند از ۱۳۹۸/۰۶/۱۸