محل
خوزستان - اهواز

٣ عدد از مولد های مجموعه هستن
که جفتاشون مردن به دلیل گرما
نرو مادشون رو نمیدونم والا ولی
همشون کار داده و سینه پر هستن
قیمت دونه ٥٥٠ ت
فقط تماس

کاربر وب پرند

عضو وب پرند از ۱۳۹۸/۰۶/۱۸