محل
خوزستان - اهواز - کیان آباد
قیمت
۲۷۰,۰۰۰

فروش جوجه های سرلاکی
لوتینو و زعفرانی چشم سرخ
اماده دستی و سخنگو کردن هستن
۴۵روزه نزدیک دونخور شدن
قیمت ۲۷۰تومان

کاربر وب پرند

عضو وب پرند از ۱۳۹۸/۰۶/۱۸