محل
همدان - همدان
قیمت
۳۰۰,۰۰۰

جوجه عروس هلندی 3 هفته سرلاکی
آماده دستی شدن و سخنگو کردن
سالم درشت و کشیده طبق عکس فقط تماس با شماره 09183198177 هر عدد 300 هزار تومان

کاربر وب پرند

عضو وب پرند از ۱۳۹۸/۰۶/۱۸