محل
آذربایجان غربی - ارومیه

تعدادی مرغ و جوجه دو رگ از مولدین نژاد دار مرندی برهما فونیکس رزکامپ و گلپایگانی

بوقلمون یکماهه برنز امریکا

تعدادی جوجه دو ماهه سه ماهه چهارماهه مولد بوقلمون

بعلت جمع اوری هر دسته بصورت یکجا فروخته میشود

موقعیت شهرستان خوی

کاربر وب پرند

عضو وب پرند از ۱۳۹۸/۰۶/۱۸